New Property-priset


Mer än varannan människa i världen bor i en stad. Varje vecka överger en miljon människor landsbygden för attraktionen att leva, arbeta och bo i en stad. Inom 30 år beräknas jordens stadsyta öka med 60 procent.

Det ställer nya krav på staden. Och - därmed ställer det nya krav på oss i fastighetsbranschen. Därför vill New Property hylla och belöna eldsjälar och nytänkare som förnyar, förbättrar och förmänskligar staden och dess livsmiljö. Vi gör det med ett nyinstiftat pris – New Property-priset.


New Property-priset delas ut till eldsjälar och nytänkare som får fastighetsbranschen och vår samhällsutveckling att ta nya och hållbara kliv. Priset vill hylla och stödja personer och organisationer som har kraften och viljan att förnya, förbättra och förmänskliga staden och dess livsmiljö. Priset består av att pristagaren/pristagarna får 50.000 kr att skänka till valfritt projekt som går i linje med dennes prestation och eller värv.


Om New Property:


New Property öppnar nya dörrar i fastighetsbranschen. Vi tror på en holistisk syn på fastigheter där summan är större än delarna. Dels är vi Sveriges största uthyrningskonsult med fokus på Stockholm – vi vet hur en arbetsplats kan driva både välmående, affärskultur, engagemang och resultat. Och dels är vi en av landets främsta specialister på att avyttra och förvärva fastigheter åt våra kunder över hela Sverige. Dessutom är vi en kunskapsbank på analys och utveckling av såväl enskilda fastigheter som hela bestånd.

Vinnare av New Property-priset 2018


Bildresultat för järvaskolan